text.skipToContent text.skipToNavigation

TERMS I CONDICIONS DE'US

Dades de l'entitat

DIGICAT, CATALUNYA DIGITALITZACIÓ DE PROXIMITAT, S.L.

Nif: B 02918290

Carrer Bonastruch de Porta 4A

Girona

Tel. 976 22 63 63

Correu electrònic: atencion.cliente@cliccat.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Catalunya.

Tots els drets reservats


A.CONDICIONES D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

L'usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, així com la moral, bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Aquest lloc web li és ofert a condició que vostè accepti íntegrament els termes, condicions i comunicacions continguts en el present avís legal. El fet que vostè usi aquest lloc web constitueix per si només l'acceptació dels mateixos.

Aquest lloc web és per a l'exclusiu ús personal de l'usuari. No està autoritzat a actualitzar, copiar, distribuir, transmetre, divulgar, utilitzar, reproduir, publicar, llicenciar, cedir, vendre ni crear treballs derivats a partir de la informació, els productes o els serveis que pugui obtenir de aquest lloc web.


B. CONNEXIONS AMB LLOCS DE TERCERS

Aquest portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç que els permet accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació de els mateixos té per únic objecte facilitar als usuaris l' accés a informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

DIGICAT digitalització de proximitat S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de les nostres pàgines. No obstant això, sé compromet a retirar enllaços en cas de tenir coneixement de la existència de continguts il·lícits o que lesionin drets de tercers. Els mateixos usuaris poden posar en coneixement de DIGICAT digitalització de proximitat S.L. l'existència d'aquests continguts en el cas de trobar-los.


C. CONTINGUT

La informació, el programari i/o els productes o serveis continguts en aquest lloc Web poden contenir errors tipogràfics, imprecisions i inexactituds dels quals DIGICAT digitalització de proximitat S.L. es responsabilitza, excepte en el cas que els mateixos provinguin de pàgines de tercers a les que l'usuari accedeix a través dels enllaços col·locats en el nostre portal.


D. ÚS ILEGAL O PROHIBIT

L'ús d'aquest lloc web amb fins il·legals o no autoritzats pels presents termes, condicions i/o comunicacions està terminantment prohibit.


I. MODIFICACIÓ D'AQUESTS TERMES I CONDICIONS

DIGICAT digitalització de proximitat S.L. es reserva el dret a modificar els termes, condicions i comunicacions en base als quals s'ofereix aquest lloc web.


F. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets sobre el contingut d'aquest lloc web pertanyen a DIGICAT digitalització de proximitat S.L. i que en conseqüència la modificació, adaptació, comunicació pública, reproducció, distribució, venda, lloguer i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual realitzat per l'usuari sense consentiment de DIGICAT digitalització de proximitat S.L. queda prohibit.

Així mateix, DIGICAT digitalització de proximitat S.L. és titular dels drets de propietat industrial derivats dels elements que integren la seva pàgina web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització.

Les presents condicions són també aplicables en el cas d'elements de la pàgina que siguin de titularitat d'empreses o d'entitats col·laboradores, excepte consentiment dels mateixos.

En cap cas DIGICAT digitalització de proximitat S.L. serà responsable de les possibles infraccions que en aquesta matèria pogués produir qualsevol usuari de l'portal.


G. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts al portal, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.


Per a la resolució de problemes o preguntes relacionades amb aquest lloc web, si us plau poseu-vos en contacte amb DIGICAT digitalització de proximitat S.L. per mitjà del nostre Bústia: atencion.cliente@cliccat.cat, mitjançant una trucada telefònica o remetent un escrit a la següent adreça:

Dirección: Ronda del Ferrocarril, 24, 50127

Teléfono: 976 22 63 63